İngiliz Dilbilimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Türkiye'nin öğretim dili İngilizce olan ilk dilbilim bölümü
1972'de kurulan bölümümüz, Türkiye'de öğretim dili İngilizce olan ilk dilbilim bölümü olma özelliğiyle ülkemizde dilbilimin bir sosyal bilim alanı olarak tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır.
Misyon ve Vizyon

Bölümümüzün misyonu

Dili bilimsel olarak inceleyen Dilbilimin tüm alanlarındaki yerli ve yabancı yayınları takip ederek araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, ana dilimiz Türkçeye ve genel anlamda dilbilime katkıda bulunmak, bu bilgileri evrensel boyutlara taşımak; dille bağlantılı değerlerimizi saptayacak, koruyacak, geliştirecek ve gelecek nesillere aktaracak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bölümümüzün vizyonu

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, vereceği eğitim - öğretim, üreteceği bilgi ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak öncü bir bölüm olmak.

Uluslararası düzeyde tercih edilen, bilgili, özgür, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve gelişmeye açık bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Dilbilimin tüm alanlarındaki yerli ve yabancı yayınları takip eden, bilgiyi sorgulayan, bilgi üreten, edindiği bilgilere evrensel boyutlara taşıyan, birikimleriyle ana dilimiz Türkçeye ve genel anlamda dilbilime katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmek.

Sürekli kendini yenileyerek daima iyiye ve hep ileriye yönelmek.