İngiliz Dilbilimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Türkiye'nin öğretim dili İngilizce olan ilk dilbilim bölümü
1972'de kurulan bölümümüz, Türkiye'de öğretim dili İngilizce olan ilk dilbilim bölümü olma özelliğiyle ülkemizde dilbilimin bir sosyal bilim alanı olarak tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır.
Belgeler, Formlar

Dilekçe ve Formlar

Öğrencilerimiz aşağıdaki dilekçe formlarını ilgili başvurularda kullanabilirler.

 • Mezun durumunda olan öğrencilerin ÜNİ 101 dersinden muaf sayılmasına ilişkin dilekçe - dilekçe-doc (Solda yer alan dilekçeyi doldurup imzaladıktan sonra Bölüm Sekreterliğine iletiniz.)
 • Kayıt dondurma dilekçesi - doc
 • Mezun öğrenci ilişik kesme formu - pdf (Solda yer alan formu söz konusu birimlere imzalattıktan sonra öğrenci kimliğinizle birlikte Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na teslim ediniz.)
 • Seçmeli ders sildirme dilekçesi ve formu  - doc | xls (Solda yer alan dilekçe ve formu doldurduktan sonra danışmanınıza teslim ediniz.)
 • Mezun durumunda bulunup üç ders sildirme kotasını doldurmuş öğrenciler için dersi eşdeğerlik saydırma dilekçesi - dilekçe-doc
 • Arasınav için mazeret sınavı hakkında dilekçe | - doc (Solda yer alan dilekçeyi doldurup mazeretinizi belirten belge ile birlikte Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.)
 • Kütüphane araştırma izin dilekçesi - doc
 • Pasaport harcından muafiyet başvuru dilekçesi - doc1 | doc2
 • Üç ders sınavı dilekçesi - doc
 • Yandal başvuru dilekçesi - doc
 • Mezuniyet bilgi formu isteme dilekçesi (Öğrenci danışmanları tarafından kullanılacaktır) - doc
 • İsteğe bağlı staj yapmak isteyenler için dilekçe - doc, form -doc, sağlık hizmeti alanlar için beyan ve taahhütname -doc, sağlık hizmeti almayanlar için beyan ve taahhütname -doc