İngiliz Dilbilimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz!
Türkiye'nin öğretim dili İngilizce olan ilk dilbilim bölümü
1972'de kurulan bölümümüz, Türkiye'de öğretim dili İngilizce olan ilk dilbilim bölümü olma özelliğiyle ülkemizde dilbilimin bir sosyal bilim alanı olarak tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır.
Bölüm hakkında

Tarihçe

İngiliz Dilbilimi Bölümü, 1972 yılında Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne bağlı lisans/lisans-üstü düzeyde eğitim veren bir gece izlencesi olarak öğretime başlamıştır. 1982 yılında ise, Yükseköğretim Kurumu'nun yeniden yapılandırma çalışmaları içinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün "anabilim dalı" olmuştur. 1994 yılında "bölüm" olarak yapılanmış, dil çalışmalarına getirdiği bilimsel bakış açısıyla ve yetiştirdiği lisans ve lisans-üstü öğrencilerle Türkiye'de dilbilimin bir sosyal bilim alanı olarak tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye'de öğretim dili İngilizce olan ilk dilbilim bölümüdür.

Amaçlar

 • Dilbilimin mikro ve makro alanlarındaki temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik, alandaki güncel bilgileri içeren, akademik yayınlarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olması,

 • Dilbilime ek olarak, dil olgusuna disiplinlerarası bir bakış ile yaklaşan (toplumbilim, psikoloji, bilişsel bilimler vs.) diğer bilim dallarının güncel alanyazınını inceleyebilme ve dilbilimin dil öğretimi, toplumbilim, psikoloji, çeviribilim ve iletişim bilimleri ile ilişkisini anlayabilmesi,

 • Dilin insanlar ve toplumlararası işleyiş kurallarına dair sahip olduğu rolü ve dilsel verinin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olması,

 • Dilbilim alanında edindiği bilgileri kullanarak doğal dillerin çözümlemesini yapabilecek araştırma tasarımı geliştirebilmesi, bu tasarımda farklı bilimsel kaynakları etkin şekilde değerlendirerek veri analizi yapabilmesi,

 • Dilbilim araştırma alanı ile ilgili yöntembilimsel araçları kullanabilmesi,

 • Dilbilime özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretmesi,

 • Akademik bir çalışmada görev alarak etkinlikleri planlayabilmesi, süreci izleyip değerlendirebilmesi, bilgiye ulaşma yollarına karar verebilmesi ve uygulayabilmesi,

 • Dilbilim alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmesi ve bu alanda çalışan diğer kişilerle işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alması,

 • Dilbilim ve ilgili alanlarda bağımsız olarak bilimsel bir çalışma yürütebilmesi, bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirebilmesi ve bunu yazılı veya sözlü olarak paylaşabilmesi,

 • Dilbilim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmesi ve ilgili alanlara ve mesleğine yönlendirebilmesi,

 • Öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleyebilmesi ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterebilmesi,

 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyebilmesi, gelişmeye ve bilgi paylaşımına açık ve istekli olması,

 • Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmesi ve dilbilim ile ilgili alanyazını takip edebilmesi,

 • Akademik ve mesleki çalışmalarını yürütürken sahip olduğu uzmanlık bilgisini toplumsal sorumluluk ve bilimsel etik değerler çerçevesinde kullanabilmesi ve bu farklılığını iş yaşamına yansıtabilmesi.